Strona zabezpieczona certyfikatem SSL

Certyfikat SSL używany jest do szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem odwiedzającym Twoją stronę a serwerem WWW. Wykorzystywany jest w szczególności do ochrony haseł, danych osobowych i numerów kart kredytowych. Nowoczesne szyfrowanie ECDSA w certyfikacie, który wybrałeś, stanowi przełom w zakresie kryptografii, zapewniając miliardy razy większe bezpieczeństwo od powszechnie wykorzystywanego szyfrowania RSA. Wybierając certyfikat ECDSA z kluczem publicznym na bazie krzywych eliptycznych P-384, zapewniłeś sobie poziom bezpieczeństwa porównywalny do certyfikatów RSA o długości klucza 7680 bit, podczas gdy powszechnie stosowane są obecnie certyfikaty RSA z kluczami jedynie o długości 2048 bit.